Impressum

Copyright © 2015 – 2024:

Eling s.r.o.
Trenčianska ulica 863/66
018 51 Nová Dubnica

IČO: 31560008
DIČ: 2020436044
IČ DPH: SK2020436044

Registrácia: Okresný súd Trenčín, vložka číslo 1916/R

Fax: +421 424 434 172
E-mail: eling@eling.sk

Spracovanie osobných údajov

Created by:

SOFTconsult spol. s r. o.
Pražská 1279/18
102 00 Praha 10
Česká republika

Tel.: +420 602 975 003
E-mail: info@softconsult.com
www.aec-media.eu
www.softconsult.com

Autorská práva

Copyright © 2015 – 2024 Eling s.r.o. , SOFTconsult spol. s r.o. . Všechna práva vyhrazena.

Texty, ilustrace, grafika, zvuky, animace a videa, stejně jako jejich uspořádání na internetových stránkách Eling s.r.o., jsou předmětem autorských práv a ostatních ochranných zákonů. Obsah těchto stránek nesmí být zkopírován, distribuován, upravován nebo zpřístupněn třetím stranám pro komerční použití. Některé z ilustrací na těchto stránkách mohou být předmětem autorského práva třetích osob.

Ochranné známky

Pokud není jinak uvedeno, všechny ochranné známky na internetových stránkách jsou chráněny vlastnickými právy. Toto se vztahuje na značky, štítky, firemní loga a emblémy. Název Eling a SOFTconsult je chráněn mezinárodními ochrannými známkami.

Copyright © 2024 Eling s.r.o. | Impressum